31. mars 2011 kl. 11.30 - 12.30: Luftetur på Breansmoen. Snøbyger fra sør på tur inn. Null grader.

Hektisk arbeidsperiode, sjekk...