31. oktober 2009 kl. 11.57 - 15.02: Vindstille. Minus fem grader i morgentimene.

 Mellom 200 og 300 tamrein fra Riast-Hylllingen reinbeitedistrikt har passert Rv 30 og jerbanen i Rugeldalen. Det skjedde for 14 dager siden. I går ettermiddag var det fullt av dyr på jordene øst for Nordre Hanksjøen (Fellessetra). I dag var dyrene borte. Herfra og inn i kjerneområdet av Forollhogna villreinområde er distansen kort!!

Tor Idar Galåen (Nygårds jaktlag) får beskjed om matpause. Samling ved den tidligere stevneplassen.