3. mars: Minus 20 nede i bygda, minus 5 og topp forhold i fjellet.