3. oktober 2019 kl. 13.00 - 21.00: Vinteren har banket på "døra". Kuldegrader og snø, men trivelig i Samfunnshuset med feiring av "Utvalgte Kulturlandskap". I år er det 10 år siden Kronprins Haakon Magnus foretok den offisielle åpningen av "Utvalgte Kulturlandskap i Norge". Det skjedde på Kløftåsen i Vangrøftdalen. Os kommune, Fjellfølge og Fylkesmannen i Innlandet samarbeidet om arrangementet - og visegruppa "Sønvis" sørget for underholdningen.

Visegruppa "Sønvis" med Jo Ryen, Kirsti Sæther og Vegar Dahl i front.

Ordfører Runa Finborud: - Det er grunneierne som holder kulturlandskapet i hevd!

Berit Siksjø (Os kommune) formidlet hilsenen fra Fylkesmannen i Innlandet

Egil Ryen (leder i Dalsbygda Bondelag): - Historisk har området vært helt avgjørende for eksistensen. Kravet til effektivitet kan være en utfordring.Vi må bruke kronene riktig, slik at det er husdyra som holder området i hevd - ikke maskinene!

Se invitasjonen fra Fylkesmannen i Innlandet