4. februar 2017 kl. 13.50 - 15.00: To tips resulterte i full "utrykning" igjen. Først en tiur, så mye orrfugl!

Odd har fått sjeldent selskap på vedplassen.

Det gode produksjonsåret i fjor har resultert i sjeldent mye orrfugl i Dalsbygda. Bra!

Bildene viser både orrhaner og orrhøner.

Orrfugl er det også nær bebyggelsen i bygda.

Disse orrene satt i småbjørka utenfor fjøset i Rygjelten.