4. januar 2005 kl. 12.39: Storgarden med Hummelfjellet i bakgrunnen. Vindstille. 10 minus.

4. januar 2005 kl. 12.35: Utsikt fra Øvre Dalsbygdveg mot Vangrøfta og Synnerhogna.

4. januar 2005 kl. 12.30: Vangen med utsikt mot Vangrøftdalen og Tverrfjellet.