4. mars 2001: Utsikt fra hyttefeltet i Hummelfjellet mot Oslia og Dalsbygda