4. mars 2010 kl. 12.35 - 13.05: Flytur over Os og Tolga Østfjell. Snøskurer fra vest. Dårlig sikt. Minus fem grader.