4. november 2013 kl. 13.30 - 14.30: Sjekk av tamreinovergang til voller ved Sætersjøen. Null grader og sluddbyger.

Ramlos rensker opp langs Øvre Dalsbygvei.

Se bilder fra 31. okt. 2013 (mer tamrein)