5. - 7. mars 2014: På reportasjereise for Villreinrådet i Norge (Årboka Villreinen). Det er MYE mer snø sørvestover, som på åsen mellom Biristrand og Torpa (bildet under), og i området sørvest for Hallingdalen.

Fylkesvegen fra Bromma i Hallingdal mot Eggedal (Norefjell-Reinsjøfjell villreinområde).

Kantene er for høge for brøytebilene. Kraftigere redskap må tas i bruk for å rydde parkeringsplassene.

Tempelseter i Eggedal.