5. mars 2006 kl. 16.19: Her har haren hoppet. Gruben Nedre. Minus 10. Vindstille.