5. mars 2010 kl. 10.15 - 17.10: Flytelling av rein i Rendalen og Forollhogna. Minus 20 ved start. Variabel vind i flyhøyde. Sol.

Medhjelpere i Rendalen: Erik Haugseggen (pilot) og Mads Undseth (grunneier og kjentmann). Flytid: 3 timer

......................................

Medhjelpere i Forollhogna: Erik Haugseggen (pilot) og Trond Are Berge, fjelloppsynsmann i Midtre Gauldal. Flytid: 3 timer