5. mars 2021: I går jobbet jeg med opptelling av dronebilder tatt i Rendalen. Rendal Renselskap engasjerte - i år som i fjor - Atle Ilsaas. Dronebildene har meget høy kvalitet og er enkle å telle opp (tatt rett over flokken). Se eksempler under. Til opplysning: Også Rondane Sør villreinområde benytter drone til å fotografere de største hopene om vinteren. I motsetning til bruk av småfly og helikopter, reagerer reinen minimalt på lyden av drone. Her noen av bildene fra Rendalen tatt onsdag 3. mars. Ellers: Jeg benytter Photoshop (Adobe) til opptelling av denne typen bilder.

Fostringsdyr (simler og fjorårskalver), totalt 426 dyr. Utsnitt av flokken, se neste bilde.

Flokken samlet, se neste bilde.

I denne hopen var det 335 simler og fjorårskalver. Tellebildet (se neste)

51 bukker (utsnitt, se bildet under)

Til opplysning: Jeg har jobbet for Rendal Renselskap siden 2007 (flytellinger; minimumstellinger om vinteren og produksjonstellinger - kalvetellinger -i juni/juli). Årets minimumstelling resulterte i 1030 dyr (inklusive 58 simle/ungdyr som oppsynet telte på bakken). For noen få år siden hadde Rendalen en vinterstamme på 1800-2000 dyr. Vinterstammen er nå kraftig redusert etter gjentatte rovdyrangep, i hovedsak fra ulv, men også jerv.