5. oktober 2012 kl. 10.00 - 15.00: Flysjekk av tamreinovergang til Forollhogna. Venting i tre timer i Brekken p.g.a. skodde (flyplassen på Røros stengt p.g.a. arbeider). Tamrein påvist øst for Kjurrudalen/Kjølidalen. Flere hundre villrein på tur nordover mot Y-tjønnan. Nydelig flyvær da tåka lettet.

Hjorteoppdrett på Thorsvollen i Brekken.

Lufter hundene ved Aursunden

Endelig kommer småflyet

Tamrein (legg merke til blått halsbånd på den ene simla).

Flere hundre villrein på vandring nordover mot Y-tjønnan.

Åslitjønnan

Inn for landing i Brekken. Her Aursunden og Tamneshalvøya.