5. oktober 2021: Det er ei tid for alt. Dalsbygda Fotoklubb ble stiftet i 1984, og har siden holdt det gående i 37 år. På det meste var det nærmere 30 medlemmer i klubben. I tillegg til mange fotointeresserte i Dalsbygda hadde klubben medlemmer bosatt både i Tynset, Tolga og Røros kommuner. I dag er det langt færre som stiller på fotomøtene (bare medlemmer bosatt i Dalsbygda og på Os), og vi har- naturlig nok - blitt eldre. Siden 2001 har fotoklubben produsert kalendre (totalt 21 årganger). Siden årsskiftet 2020/2021 har vi hatt som målsetting å produsere en kalender også for 2022, men vi har nå bestemt oss for å "skrinlegge" kalenderprosjektet. Vi har blitt for få til å greie dette på en skikkelig måte. Greit å vite dersom du er en av mange som venter på "fotoklubbkalenderen". Men, Dalsbygda Fotoklubb vil bestå, og vi kommer fortsatt til å møtes for å diskutere bilder og fotografering. Ellers: På domenet dalsbygda.no er det nå bygd opp ei helt ny nettside. Den gamle nettsida er slettet, inklusive underdomenet dalsbygda.no/fotoklubben. Men klubben er på Faceebook:

https://nb-no.facebook.com/DalsbygdaFotoklubb/

Forsidefoto: Ola Krog

Baksidefoto 2001: Osdrifta på veg hjem, foto Jon J. Meli

Baksidefoto i 2002: Ola Krog

Baksidefoto i 2009, vedkløving på Flaten: Ola Krog

Forsidefoto: Helge Ytterhaug

Mars 2001, foto: Ola Krog

2002: Oppfordring om medlemskap i Dalsbygda Fotoklubb