6. august ´02 kl. 22.40: Solnedgang over Storfloåsen