6. oktober 2007 kl. 15.11: Ved foten av Midthogna (Langsfjellet) har noen ryddet denne gamle "tomta" for vierkjerrer, og har i tillegg murt opp en liten varde. Jeg vil gjerne at vedkommende tar kontakt og regner med at han/hun kjenner historien til denne plassen. Andre som vet hva denne tomta er brukt til, er også hjertelig velkommen med opplysninger - som jeg i neste omgang formidler via nyaas.fjellfolk.no.

 

Ola Krog opplyser følgende (e-post 8. oktober):

Hei, Arne.
Ser du etterlyser opplysninger om butomta oppunder Midthogna.
Dette er grunnmuren etter Stenombua. Har hørt det var en kombinert jakt/slåttebu under Stenom i Tolga. Jeg så et gammelt bilde av den en gang, og jeg mener det var ei plankebu. Du får sikkert inn flere opplysninger.
Hilsen Ola

Ove Stenan Riise på Tolga kjenner historien til tomta, og har i tillegg sendt med et flott rypejaktbilde tatt på tomta den 9. september i 1933 (e-post 9. oktober):

Hei Arne

Fikk et hint om at du var ute etter opplysninger om ei butomt i Langsfjella. Min tippolderfar kjøpte sætervoll med eng og beiterettigheter fra garden Simensgard da den ble utparsellert i 1854. Garden lå i husrekka på vestre side av Tolgen Gade mellom Paulsgård og Dølgarden. Ble av min familie brukt til slåtteng med ei tømmeret løe der, så de lagra høyet i til det ble slåeføre om høsten. Var i bruk til først på 1920-tallet. Min far som er født i 1914, fortalte meg at han var med et par ganger som ryss og slo gras der. I mine søk i gamle bilder, kom jeg over et bilde av rypejegere med text bakpå: Jegere ved Stenombua 9. september 1933. Tok fatt i bildet og fikk det navnet – foran fra v: Ola Johnsgaard – Hilmar Akre – Magne Tolgensbakk (gutten) – Bertrand Stengel – Jorulf Gjelten – Anders Hulbækdal. Bak fra venstre: Jon P Gjelten – Arvid Bakken (ble gift i Dalsbygda) – Magnar Tolgensbakk.

Da jeg viste bilde til min bror Ivar Riise i 2004, ble han interessert og fant tomta/ rester etter muren. Han rydda tomta for kjerr og laga minivarden som du ser på ditt bilde. Vet også at han har registrert stedet med GPS – samt stien opp fra der den starter ved Sagbakkvollen. Da jeg begynte med å lete opp opplysninger om stedet i 2004, levde 2 av de som var med på bildeti 1933. Jon P Gjelten kunne fortelle at under rypejakta var stedet en møteplass for dagens første kafferast mellom jegere som kom opp fra Milskiftet og de som losjerte på Innervollan i Buhaugen (bl.a Simavollen). En uskreven regel var at alle skulle ”råle med seg” tørrved på veien dit. I dag er det bare Magne Tolgensbakk som lever av de som var med den 9. sept 1933 på rypejakt i fjellet der. Og Stenomgubben som ikke var jeger, sto på Stenomvolla og ”hytta med nevom”:Han likte ikke bålbrenninga oppunder Midthogna av rypejegerne.

Tållje-Ove

Foran fra v: Ola Johnsgaard – Hilmar Akre – Magne Tolgensbakk (gutten) – Bertrand Stengel – Jorulf Gjelten – Anders Hulbækdal. Bak fra venstre: Jon P Gjelten – Arvid Bakken (ble gift i Dalsbygda) – Magnar Tolgensbakk.