7. - 10. sept. 2012: To dager med saueleting i Ola-Litjåsen, 50-årskonfirmantfest i Alvdal og lufteturer på Breansmoen.