7. april 2022 kl. 16.45 - 17.00: Da har sangsvanene slått seg ned på Glomma nord for Hummelvoll. Et sikkert vårtegn, dette. Svanene er på tur til hekkeplassene.

Sammenlign, se bilder fra 6. april 2020