7. august 2018: Årets rypetaksering er i full gang i Dalsbygda, men så langt ingen rapporter fra telleområdene. Tilbakemeldingene fra folk som har vandret i fjellet nå på ettersommeren, har derimot vært meget oppløftende. Kullene er mange, og de er store og fine. Det samme er situasjonen i nabobygda Vingelen. Her to bilder fra Dalsbygda den 29. august 2014 (jeg benyttet anledningen til å sjekke situasjonen på jaktområdet Vangrøfta Sør. Den gangen var første slippdato 20. august).

Se bildene fra 29. august 2014