7. november 2016 kl. 13.00 - 16.00: Minimumstelling av villrein i Forollhogna. Mye snø i fjellet, klarvær og god sikt gjorde dette mulig. Minus 25 i morgentimene, minus 20 ved start og kaldt også i flyhøyde. Kong Vinter har festet grepet! Pilot Ole Jørgen Kjellmark fra Røros flyklubb, observatør Ola Krog og undertegnede (foto, opptelling og rapport).

Sætersjøen

Olaberget

Kaltberget med utsikt mot Kvikne-bygda

Falningsjøen

Grøntjønnan

Rundflobua

Et lite utsnitt av den største hopen (fotografert i Vingelen).

Storbukkene beiter fortsatt i de samme områdene som fostringsdyrene.

Med kurs for Røros igjen, her Forollhogna, Forollsjøen og Buhogna.

I skogbandet nord for Vangsgjeltvollen i Kjurrudalen.