7. oktober 2010 kl. 15.30 - 19.30: Rypejakttur i området Mastukåsa-Åslitjønnan. Rypene lå høyt og er meget skjære.