7. oktober 2018 kl. 19.45-21.35: Høstens første nordlys, men tilskying uover kvelden. Sørlig vind. Bilder fra Sentrum, Gruvåsen og Setersjøen (Nøstran i nordenden).

Hummelfjellet i horisont.

Et rutefly på tur nordover (eksponeringstid 25 sekunder).

Sammenlign, se nordlysbildene fra 7. november i fjor høst (2017)