8. november 2019 kl. 10.30 - 16.00: Samtlige bilder under er fra rypejakt i området Djupsjøen, Litjdjupsjøen, Norderhogna. Erik Lillebakken (foto) lånte "Sirma" i dag. Han rapporterer om mye snø i deler av terrenget (halvveis opp på leggen) - ellers vassing i snø til godt opp på ankelen. Skjære ryper, men flotte forhold over skoddehavet.

Bildet er tatt fra toppen av Norderhogna. I øst ruver toppen av Hummelfjellet.

Med utsikt nordover.

Utsikt sørover mot Midthogna og Synnerhogna.

Utsikt nordover; toppen av Forollhogna i horisont.

Sammenlign, se bilder fra 8. november 2018