8. oktober 2010 kl. 11.50 - 15.40: "Påfyll av villreinbilder". En flott fjelldag over skoddehavet i dalførene.