9. september 2002 kl. 07.30: På villreinjakt, her med utsikt over Orvilldalen