9. september 2010 kl. 13.00 - 19.45: Glimt fra Breansmoen og Østgarden. Overskyet. Sørlig vind.