Vårtelling i Åslia 2006

4 av 8 registreringslinjer (15 700 meter av totalt 29 225 meter) ble gått i dagene 21. og 22. april 2006 av Johan B. Steen, William Richter og Gudmund Semb jr., som benyttet hundene Oda, Kim, Sara, Kelly, Putta og Don. Forholdene under telling i år var på ingen måte optimale. Registreringsområdet var snøhelt uten barflekker, og bare et fåtall av rypene hadde tatt revir i registreringsområdet. Fortsatt mye rype nede i skogen. I tillegg ble det regn med kraftig gjennomslagsføre som resultat den andre dagen. Etter at 4 av 8 linjer var gått, ble årets vårtelling avbrutt.

Til sammenligning: I fjor vår ble stamfuglbestanden på samtlige linjer registrert i dagene 28. til 30. april. Forholdene var optimale. På 51 oppflukter ble det registrert 86 liryper.

 

 Oppflukter

 Liryper
 Fjellryper  Totalt  Kommentar
 2006

 9

 17

 1

 18
 Ikke fullført telling. Snøhelt område. Førefall.
 2005

 51

86

0

86
 Fullført telling
 2004          Ingen linjer gått p.g.a. førefall
 2003

 41

81

0

81
 Fullført telling
 2002

 15

22
     Ikke fullført telling p.g.a. elendig vær
 2001  

 105
 

 105
 Fullført telling