Eldre bilder utlånt og tekstet av Inge Kroken

 Søndagssamling i Oustugjelta. Olav Breen, Hans Kroken, Marie Breen, Einar Nygjelten og Hallvard Holte.

 Fotballaget i 1955: Bjørn Nygård, Magne Smedås, Ingar Smedås, Alfred Brynhildsvoll, Embret Myrtrøen, Per Magne Grue, Inge Jostein Ytterhaug, Per Aa. Grue, Inge Kroken, Harald Rønningen og Jon J. Meli.

 Folkets hus 1. mai 1946. Fra venstre: Bjarne Moseng, Inge Tuveng, O. Moseng, Sverre Engan og Per Kroken.
 Setra i Skarvdalen. Astrid Berg Bakken og Ingeborg Amundsen.

 17. mai 1945. Heimestyrkene ved Os skole. Veien opp til kirka tar av til venstre.

 Ungdomslaget på tur til Flatvollen i Storbekkdalen i 1954.

 Ingeborg Bakken. Fesjå på Tynset cirka år 1900.

 1955. Siste foreningsoksen i Østgård feavlslag.

 Blåskola 1938. Kastet inn veden

Gammelskola våren 1941.

Skoleskitur til Olen i 1936.

Fra Berserennet i 1946. Alfred Brynhildsvoll i fint driv opp bakkene fra Sætersjøen.

Dalrennet i 1940. Per Aa. Grue.

Hans og Bronen sommeren i 1937.