Eldre bilder utlånt og tekstet av Inge Kroken

17. mai 1945. Heimevernstroppen med Tore Moseng som flaggbærer, oppstilt ved Nystuburene på Osgarden. Bekransning av 1905-bautaen som stod der før. I dag står bautaen ved Samfunnshuset. 17. mai 1945 gikk det tog fra Dalsbygda, som møtte toget fra Os ved Os skole. (Bildet lagt ut på nettsida i desember 2016).

 

Saukløpping på Bakken våren 1938. Kløppinga foregikk nok foran daværende stallskjælet. Legg merke til den fin ullkorga som står der. Personene er: Petra Bakken f. 1883 - d. 1972, sammen med Egil Kroken og Enfrid Henningsmo gift Østgårdsgjelten. (Bildet lagt ut på nettsida i desember 2016).

 

To smukke damer, begge født i 1915. Bildet er muligens tatt rundt deres konfirmasjonstid. Ingrid Ousten, gift Østgård (til venstre) og Inga Utheim, gift Østgård senere Nordvang. (Bildet lagt ut på nettsida i desember 2016).

 

Gjerstadhølen ved Mælvollen var en populær badeplass til langt inn i 1950-årene. Tuvenget hadde båt der, og båten ble jevnlig brukt både av folkene på Tuvenget og andre som hadde behov for å komme seg over elva. Det var langt å gå fra Brufossbrua. Bildet er tatt i 1944 eller 1945. Personene i båten er: Steinar Tuveng (foran) med Inge Tuveng bak. I vannet: Leidulv Brattås og Hans Kroken (til høyre). (Bildet lagt ut på nettsida i desember 2016).

 

Sæterkulletreff på Ustuvollen ved Sætersjøen, før det ble vanlig ved Nøstran. Etter størrelsen på den yngste generasjonen må bildet være tatt enten i 1953 eller 1954. Bak fra venstre: Ingrid Østgård, Berit Rygjelten, Helga Østgård, Johanna Østgårdseggen, Marie Engan, Solveig Johnsen, Marie Bakken, Hjørdis Holm, Hildur Akeren og Anna Østgård. Foran fra venstre: Egil Østgård, Bjarne Østgård, Lars Østgårdseggen, Eli Østgård Bakken, Ingunn Østgård Engan, Ingveig Engan Bakken, Liv Inger Engan Meli og Ragnhild Solvor Johnsen Borren. (Bildet lagt ut på nettsida i november 2016) NB: Flere bilder legges ut i dagene og ukene som kommer, så følg med....

 Søndagssamling i Oustugjelta 1941/42. Dette var vanlig i krigsåra, da det ikke var lovlig å ha offentlig dans. Personene bak er Olav Breen, Hans Kroken og Marie Breen. Foran sitter Einar Nygjelten (til venstre) og Hallvard Holte. Fotograf er Odd Kroken Furuholt. (Bildet lagt ut på nettsida i 2009)

 

Fotballaget i 1955: Bjørn Nygård, Magne Smedås, Ingar Smedås, Alfred Brynhildsvoll, Embret Myrtrøen, Per Magne Grue, Inge Jostein Ytterhaug, Per Aa. Grue, Inge Kroken, Harald Rønningen og Jon J. Meli. (Bildet lagt ut på nettsida i 2009)

 

 Folkets hus 1. mai 1946. Fra venstre: Bjarne Moseng, Inge Tuveng, O. Moseng, Sverre Engan og Per Kroken. (Bildet lagt ut på nettsida i 2009)

 

Setra i Skarvdalen. Astrid Berg Bakken og Ingeborg Amundsen. (Bildet lagt ut på nettsida i 2009)

 

17. mai 1945. Heimestyrkene ved Os skole. Veien opp til kirka tar av til venstre. (Bildet lagt ut på nettsida i 2009)

 

 Ungdomslaget på tur til Flatvollen i Storbekkdalen i 1954. (Bildet lagt ut på nettsida i 2009)

 

 Ingeborg Bakken. Fesjå på Tynset cirka år 1900. (Bildet lagt ut på nettsida i 2009)

 

1955. Siste foreningsoksen i Østgård feavlslag. (Bildet lagt ut på nettsida i 2009)

 

 Blåskola 1938. Kastet inn veden. (Bildet lagt ut på nettsida i 2009)

 

 Blåskola våren 1941. (Bildet lagt ut på nettsida i 2009)

 

Skoleskitur til Ola i 1936. (Bildet lagt ut på nettsida i 2009)

 

 Fra Bersrennet i 1946. Alfred Brynhildsvoll i fint driv ved Sætersjøen. (Bildet lagt ut på nettsida i 2009)

 

 Dalrennet i 1940. Per Aa. Grue. (Bildet lagt ut på nettsida i 2009)

 

Hans Kroken og Bronen, 1937. (Bildet lagt ut på nettsida i 2009)