JORDSKIFTESAKEN (sak 0420-2012-0031 Dalsbygda): LAST NED INNSENDTE DOKUMENTER FORDELT  PÅ 5 PERMER (nyest - eldst). Du må ha Adobe Reader installert for å lese dokumentene:

Se innsendt liste som fulgte permene (5 stk), levert til Nord-Østerdal jordskifterett 21. jan. 2014. Til  opplysning: Pdf-filene er gjort så "lette" som overhodet mulig, redusert fra totalt 1219 MB til 187 MB

HUSK: Til tross for at filene er redusert i størrelse (MB), kan det likevel ta tid å laste ned. Windows påpeker blant annet følgende: Tilkoblingen din kan være treg. Hvis du har en oppringt tilkobling, kan det ta mye lengre tid å laste ned filer enn hvis du bruker en bredbåndstilkobling, for eksempel DSL eller kabel. Din Internett-leverandør (ISP) er kanskje frakoblet eller opplever tung Internett-trafikk. Vent en stund, og prøv på nytt. Kanskje du har for mange programmer åpne samtidig. Prøv å lukke unødvendige programmer. Husk også: Etter nedlastning gjør du lurt i å lagre filen på et sikkert sted (trykk på lagringsikonet i Adobe Reader). LYKKE TIL!

TREG NETTLESER SOM STOPPER VED NEDLASTING? FORSØK DA: Google Chrome (gratis)

Perm 1: 2008: Sør-Trøndelag jordskifterett. Engan/Galåen (2,7 MB) ok
  1993: Eidsivating lagmannsrett. Dom av 11. okt. 1993 (5,8 MB)
  1993: Eidsivating lagmannsrett. Kjennelse av 11. aug. 1993 (1,3 MB)
  1991: Nord-Østerdal herredsrett (3,2 MB)
  1985: Hedmark og Østerdal jordskifterett (5,3 MB)
   
Perm 2: 1984: Eiendoms- og bruksrettforhold i deler av Os kommune. En problemanalyse. Hovedoppgave, Institutt for jordskifte og arealplanlegging, Ås-NLH.

Del 1 (3,2 MB)   Del 2 (3,7 MB)   SAMLET (6,5 MB)

   
Perm 3: 1976: Eidsivating lagmannsrett (5 MB)
  1974: Jordskifterettens kjennelser i sak 32/42, Vangrøftdalen m.m.

Del 1 (12,9 MB)  Del 2 (0,9 MB)   Del 3 (2,1 MB)   Del 4 (1 MB)  Del 5 (0,5 MB)  Del 6 (2,3 MB)   Del 7  (3,6 MB)  Del 8 (0,3 MB)   Del 9 (11,3 MB)     SAMLET (34,8 MB)

  Eidsivating lagmannsrett. Ankesak 301/74. Kjennelse 1976 (5,2 MB)
   
Perm 4: 1967: Norges Høyesterett (5,2 MB)
  1957: Norges Høyesterett (3,9 MB)
  1951: Storskiftekommisjonens kjennelser (12,5 MB)
  1945: Eidsivating lagmannsrett, dom av 11. juli 1945 + 1945: Eidsivating lagmannsrett, ankesak 318-44 (samlet 5,2 MB)
  1944: Herredsrettsdom av 14. juli (8,8 MB)
   
Perm 5: 1941: Dalbusjøen, voldgiftsdom (1,6 MB)
  1939: Frostating lagdømme, ankesak 40/1938 (2,3 MB)
  1937: Lagmannsretten (Dalbusjøen) (0,8 MB)
  1936: Herredsretten (Dalbusjøen) (1,7 MB)
  1934: Høifjellskommisjonens kjennelser Del 1 (6,4 MB)  Del 2 (4,4 MB)  Del 3 (4,2 MB)  Del 4 (6,6 MB)  Del 5 (6,7 MB)  Del 6 (8,7 MB)    SAMLET (40 MB)
  1925: "Kongeskjøte" 1759 (1,2 MB)    "Kongeskjøte" 1670 (1,2 MB)
  1922: Mosetakforliket mellom Dalsbygda og Vingelen (0,5 MB)
 

 

TILBAKE TIL STARTSIDEN