Vårtelling i Kjurrudalen 2006

Til opplysning: Fra og med våren 2005 ble antall linjer i Kjurrudalen redusert fra 12 til 8.. Årsak: Vanskelig tilgjengelige linjer om våren, og lite fugl på linjene om høsten. De resterende linjene (3, 4, 5, 6 og 9, 10, 11, 12) er langt mer representative for jaktområdet.

Telleområdet i Kjurrudalen er vanskelig tilgjengelig. Pr. dato (12. mai 2006) er bare 3 av 8 linjer gått. Helt til godværet satte inn i månedsskiftet april/mai var registreringsområdet dekt av snø. I ettertid har det vært sterkt førefall. Det er hovedårsaken til at 5 linjer gjenstår. Dispensasjonen fra båndtvangbestemmelsen varer til og med 16. mai.

NB: P.g.a. sen snøsmelting i telleområdet, tok det i år lang tid før lirypene besatte revirene. Da de første linjene ble gått den 29. april, var det ennå lite fugl i telleområdet. Situasjonen den 11. mai, 12 dager senere - var en helt annen med mye barflekker og tett besatte revir (se linje 4 under).

 

De gule rutene på kartet viser GPS-posisjonene for oppfluktene og antall ryper i hver oppflukt 

Linje 4 i Kjurrudalen (3472 meter):

11. mai 2006: 32 ryper (17 oppflukter)

28. april 2005: 21 ryper (12 oppflukter)

30. april 2004: 23 ryper (13 oppflukter)

26. april 2003: 9 ryper (5 oppflukter)

5. mai 2002: 30 ryper (17 oppflukter)

 

Roar Fjell med Spott. Foto: Stig Ole Henningsmo

Her lukter det godt. Spott i stand. Foto: Stig Ole Henningsmo

 

 

På tur hjem etter endt telling 29. april. Gjennomslagsføre. Foto: Stig Ole Henningsmo

 

 

 

   Lengde Dato Mannskap Hunder Oppflukter Liryper Fjellryper Ryper i alt
 Linje3  3699 m            
 Linje 4  3472 m

11. mai ´06

(28. april ´05)

(30. april ´04)

Arne Nyaas og Odd Einar Johnsen  Ingo

17

(12)

(13)

32

(21)

(23)

 0

 32

(21)

(23)

 Linje 5  3235 m            
 Linje 6  3231 m

 

29. april ´06 

(23. april ´05)

Stig Ole Henningsmo og Roar Fjell Robin og Spott

  2

(0)

(0)

(0)

4

(0)

 Linje 9  1951 m          
 Linje 10  2034 m          
 Linje 11  2228 m            
 Linje 12  2086 m

 

29. april ´06

(23. april ´05)

Stig Ole Henningsmo og Roar Fjell Robin og Spott

 

(2)

 

4

(3)

 0

(0)

 

4

(3)

                 

Se bilder fra tellinga den 11. mai - her