Mastukåsa våren 2006

De gule rutene på kartet viser GPS-posisjonene for oppfluktene og antall ryper i hver oppflukt.

 

Stamfuglbestanden på terrenget i Mastukåsa ble registrert i dagene 29. og 30. april 2006 av Olbjørn Klepp, Arne Mikkelsen og Mattis Mikkelsen som benyttet hundene Falk, Fjell og Maya. Olbjørn Klepp skriver følgende i rapporten etter endt telling: To strie, men flotte takseringsdager i Mastukåsa. Tildels gjennomslagsføre søndag. Bare "snø-ørken" uten barflekker eller ryper øverst i terrenget. Gikk derfor ikke de to øverste linjene. Fortsatt mye rype i skogen. Tror det fortsatt er litt for tidlig for optimal vårtelling. Bestanden er nok ett til to hakk bedre enn tellinga gir uttrykk for. Altså totalt 27 oppflukter og 56 ryper observert. Vi går mot ei spennende høsttaksering!

Til sammenligning: I fjor vår ble Mastukåsterrenget taksert i dagene 5. til 7. mai under optimale forhold. Samtlige linjer ble gått. Resultatet ble 120 ryper fordelt på 64 oppflukter. Aldri tidligere er det registrert en større stamfuglbestand på Mastukåsfeltet enn våren 2005.

 

Vårtellinger i Mastukåsa:
 År Antall oppflukter  Antall ryper
 2006  27  56 (6 av 8 linjer taksert; 19100 meter av totalt 22 475 meter)
 2005  64  120
 2004  44  44 (p.g.a. førefall ble bare to linjer telt)
 2003  42  96
 2002  51  96 (90 liryper, 6 fjellryper)
 2001  45  66
 2000  32  50
 1999  15  24 (bare tre linjer taksert p.g.a. været)
 1998  28  45