Bilder fra Os Turforenings fjelltur søndag 14. juli 2002 i området Såttåhaugen-Tverrfjellet-Tverrfjelldalen-Snuddtangen-Såttåhaugen

Se turen plottet på kart

 

Over: På toppen av Tverrfjellet (Forelhogna bak til venstre)

Til høyre: På tur opp bakkene fra Såttåhaugen

 

 

Over: Utsikt fra Tverrfjellet mot Dalsbygda og Os

Til høyre: En av tre o-poster i Tverrfjelldalen

 

 

Over: Nydelig vær ved Osbua på Midttangen

Til høyre: Kort opphold innendørs i Osbua