GPS-plotting av turen til Os Turforening søndag 14. juli 2002 i området Såttåhaugen-Tverrfjellet-Tverrfjelldalen-Midttangen-Snuddtangen-Såttåhaugen