Vårtelling i Rabblia 2006

 

De gule rutene på kartet viser GPS-posisjonene for oppfluktene og antall ryper i hver oppflukt.

 I Rabblia ble samtlige linjer registrert i dagene 20. april til 22. april av John Larsen, Stein Løkken og Eldar Enmo som benyttet hundene Jop, Brann, Dixi, Stegg, Ina, Roma og Jerva. Vårens telling viser at terrenget fortsatt har brukbart med stamfugl. Det var realtivt mye snø og få barflekker i terrenget mens tellinga pågikk. Ryper som ellers ville ha tatt revir, oppholdt seg derfor i skogen.

 Resultat vårtellinger i Rabblia
   Linjelengde  Oppflukter  Liryper Fjellryper TOTALT
 2006  22.250 m

 25

 46

 0

 46
 2005  22.250 m

33

 59

 7

 66
 2004  22.250 m

 37

 66

 1

 67
 2003  22.250 m

 30

 48

 3

 51
 2002  22.250 m

 36

 61

 9

 70