Bilder fra rypetellinga ved Håkkårabben 10. og 11. august 2002

   
   
   

 

Retur: Rypeprosjektet

Retur: Dalsbygda