//©Xara Ltd var clicked="";var gtype=".gif";var selstate="_over";if (typeof(loc)=="undefined" || loc==""){var loc="";if (document.body&&document.body.innerHTML){var tt=document.body.innerHTML;var ml=tt.match(/["']([^'"]*)arne.js["']/i);if(ml && ml.length > 1) loc=ml[1];}}document.write("");tr(false);writeButton(loc+"","arne.html","arne_b1",128,26,"Your Button Text","",0);writeButton(loc+"","arne2.html","arne_b2",128,26,"Home","",0);writeButton(loc+"","arne3.html","arne_b3",128,26,"Downloads","",0);writeButton(loc+"","arne4.html","arne_b4",128,26,"Links","",0);tr(true);document.write("
");loc="";function tr(b){}function turn_over(name) {if (document.images != null && clicked != name) {document[name].src = document[name+"_over"].src;}}function turn_off(name) {if (document.images != null && clicked != name) {document[name].src = document[name+"_off"].src;}}function reg(gname,name){if (document.images){document[name+"_off"] = new Image();document[name+"_off"].src = loc+gname+gtype;document[name+"_over"] = new Image();document[name+"_over"].src = loc+gname+"_over"+gtype;}}function evs(name){ return " onmouseover=\"turn_over('"+ name + "')\" onmouseout=\"turn_off('"+ name + "')\""}function writeButton(urld,url,name,w,h,alt,target,hsp){gname=name;while(typeof(document[name])!="undefined")name+="x";reg(gname,name);tr(true);document.write("");if(alt!="")alt=" alt=\""+alt+"\"";if(target!="")target=" target=\""+target+"\"";if(w>0)w=" width=\""+w+"\"";else w="";if(h>0)h=" height=\""+h+"\"";else h="";var l=clicked!=""||!isCurrentFile(url);if(url!="")url=" href=\""+urld+url+"\"";if(l){if(typeof(clx)!="undefined"){target="";url=" href=\"?"+clx+"\"";alt=" alt=\"Click to edit\"";}document.write("");}else gname+=selstate;gname+=gtype;if(hsp==-1)hsp=" align=\"right\"";else if(hsp>0)hsp=" hspace=\""+hsp+"\"";else hsp="";document.write("");if(l)document.write("");document.write("");tr(false);}function syncFile(f,nf){var matches='home.html*index.html*welcome.html*default.asp';var p=f.lastIndexOf('/');var sf=f;if(p>=0)sf=f.substr(p+1,f.length-1);if(matches.indexOf(sf)==-1)return "";return sf;}function isCurrentFile(str){var p=str.lastIndexOf(':');if(p>0)str=str.substr(p+1,str.length-1);str=escape(str);str=str.toLowerCase();while(str.length>3&&str.substring(0,3)=="../")str=str.substr(3,str.length-1);var fstr=str.indexOf(".htm");if(fstr==-1)fstr=str.indexOf(".asp");if(fstr==-1)fstr=str.indexOf(".php");if(fstr==-1)fstr=str.indexOf(".jsp");if(fstr==-1)fstr=str.indexOf(".txt");if(fstr<1&&str.charAt(str.length-1)!='/')str+="/";var current=document.location.href.toLowerCase();p=current.lastIndexOf('?');if(p>0)current=current.substr(0,p);var fcurrent=current.indexOf(".htm");if(fcurrent==-1)fcurrent=current.indexOf(".asp");if(fcurrent==-1)fcurrent=current.indexOf(".php");if(fcurrent==-1)fcurrent=current.indexOf(".jsp");if(fcurrent==-1)fcurrent=current.indexOf(".txt");if(fcurrent<1&¤t.charAt(current.length-1)!='/')current+="/";if(fstr!=-1&&fcurrent==-1)current+=syncFile(str,current);if(fstr==-1&&fcurrent!=-1)str+=syncFile(current,str);var currsize=current.length;var strsize=str.length;while(strsize>=0&&currsize>=0){if(current.charAt(currsize)!=str.charAt(strsize))return false;currsize=currsize-1;strsize=strsize-1;}return true;}

NORSK ELGHUND GRÅ VALPER

6 valper født 16. april 2006: 4 hanner og 2 tisper
Mor "Timba", reg.nr. 07501/03, 4 ganger 1. premie utstilling + HP på 4 starter.
1. premie jakt bandhund: 71, 72, 77 og 79 poeng på 4 starter.

Far "Puck",NJ (L) CH, reg. nr. 08355/03

Begge er godkjent for ettersøk og avl.

Vegar Lillebakken
2552 DALSBYGDA
Tlf.: 62 49 82 22
Mob.: 92 20 87 43

Samtlige valper er nå levert: Dalsbygda 1, Os 1, Røros 1, Trysil 1, Elverum 1 og Flisa 1 (12. juni 2006)

 

 

8. juni 2006

8. juni 2006

8. juni 2006

8. juni 2006

 

3. juni 2006

25. mai 2006

22. mai 2006

22. mai 2006

14. mai 2006

14. mai 2006

14. mai 2006

14. mai 2006

17. april 2006

17. april 2006