Forslag til utbygging av vindkraft i Norge (NVE - april 2019). Tolga Østfjell villreinområde og et stort areal i Rendalen foreslås utbygd. Se bilder fra det aktuelle området her, og last ned rapporten, link nederst på sida. Samtlige flybilder: Arne Nyaas (Oppdatering: 12. april 2019)

Hodalen (sett nordfra) med Nørdersjøen, Drengen, Asmaren, Stikkelen og Storsjøen. Deler av Tolga Østfjell villreinområde i høyre bildekant.

Vinterbilde fra Hodalen med sjøene. I horisont Sålåkinna (1595). En del av Tolga Østfjell villreinområde til høyre.

Hodalen og sjøene med deler av Tolga Østfjell villreinområde i midten. I horisont fra venste: Elgpiggen, Sølenmassivet og Langhøa.

Hodalen og sjøene sett fra sør. I horisont til høyre, Hummelfjellet.

Tolga Østfjell med Elgpiggen, Rausjøpiggen og Spekehøan i horisont. Se kommunegrensa mellom Rendalen, Tolga og Tynset (neste bilde).

Tellsjøbua i Tolga Østfjell

Rausjøpiggen (nærmest) med Spekedalen (til venstre) og Tronfjell i horisont.

Rausjøpiggen sett sørfra med Forollhogna i horisont.

Setra i Rausjødalen med Nord-Europas eldste setermeieri (andelsmeieri, i drift fra 1856 - steinbygningen).

Tolga Østfjell villreinområde med utsikt østover. I horisont Sålekinna (1595 m.o.h.)

Villrein i Tolga Østfjell villreinområde.

Elgpiggen (1604 m.o.h.) til venstre og Sølenmassivet i horisont til høyre (topper opp til 1754 m.o.h.)

Spekedalen fotografert fra vest mot øst. Elgpiggen til venstre og Gloføken (i sola). Her går skillet mellom Tolga, Engerdal og Rendalen.

Elpiggen og Spekedalen fotografert mot vest.

Elgpiggen fotografert fra sør, med Orvdalen til høyre. Setergrenda Storlegda nærmest.

Sølensjøen og Sølenmassivet.

Reinshop fotografert i Rendalen.

Reinshop fotografert i Rendalen (røde merker brukt ved opptelling). Her har dyrene dannet en forsvarsring (alltid mot klokka!)

Reinshop fotografert i området nord for Sølenmassivet.

Reinshop fotografert i Rendalen (i forbindelse med kalvetelling).

Reinshop fotografert i Rendalen (ved Neksjøen) i forbindelse med kalvetelling.

558 dyr fotografert i Rendalen i forbindelse med kalvetelling (i juni 2012)

Last ned vindkraftrapporten (pdf)