Dalsbygda er en av få bygder i Norge hvor det fortsatt drives aktiv setring.