Forelhogna villreinområde er kjent for store og flotte dyr.